stopkakongrespngKongres Obligacji Korporacyjnych (VI edycja) konsoliduje środowisko profesjonalistów i instytucji zaangażowanych w rynek obrotu tym jednym z najbardziej popularnych obecnie instrumentów rynku finansowego. Ideą wydarzenia jest stworzenie możliwości do spotkania, wymiany doświadczeń oraz czerpania praktycznej wiedzy od ekspertów aktywnych na rynku emisji i obrotu obligacjami przedsiębiorstw.


Formuła Kongresu Obligacji Korporacyjnych wiąże się nie tylko z wysłuchaniem prelekcji osób, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się tego rynku, ale poprzez uczestnictwo w eksperckich warsztatach stwarza również warunki do praktycznej nauki i konfrontacji doświadczeń z ekspertami w poszczególnych dziedzinach, którzy w pełni poświęcają się w swojej pracy określonym, wąskim obszarom zagadnień dotyczących długu emitowanego przez przedsiębiorstwa.


Rynek obligacji korporacyjnych ewoluuje i podlega nowym wyzwaniom z perspektywy jego bezpośrednich i potencjalnych uczestników, doradców, regulatorów oraz ustawodawców. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz biznesowy emitentów, inwestorów, administratorów oraz regulatorów tego obszaru rynku finansowego i ponownie będzie miejscem nabywania wartościowej, praktycznej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz wielu owocnych dyskusji.

 

Główni partnerzy:
 

  


Partnerzy:

 
 
Patronat medialny:

 

Lokalizacja:


Marriott Warsaw Hotel - Al Jerozolimskie 6579 Warszawa 00-697