Fitch Ratings is a leading provider of credit ratings, commentary and research. Dedicated to providing value beyond the rating through independent and prospective credit opinions, Fitch Ratings offers global perspectives shaped by strong local market experience and credit market expertise. The additional context, perspective and insights we provide help investors to make important credit judgments with confidence.

Fitch Group is a global leader in financial information services with operations in more than 30 countries. Fitch Group is comprised of: Fitch Ratings, a global leader in credit ratings and research; Fitch Solutions, a leading provider of credit market data, analytical tools and risk services; BMI Research, an independent provider of country risk and industry analysis specializing in emerging and frontier markets; and Fitch Learning, a preeminent training and professional development firm. With dual headquarters in London and New York, Fitch Group is majority owned by Hearst.


Jesteśmy jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce z zespołem ponad 60 prawników polskich i angielskich, w tym doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Doradzamy emitentom i organizatorom w transakcjach dotyczących dłużnych papierów wartościowych, w tym emisji obligacji i listów zastawnych. Od lat zajmujemy wiodącą pozycję w obszarze emisji dłużnych papierów wartościowych w takich publikacjach jak Chambers, Legal 500 czy IFLR. 

Możemy poszczycić się szczególnie bogatym doświadczeniem w doradzaniu przy wielu prekursorskich transakcjach rynku kapitałowego. Nasze praktyczne doświadczenie, dogłębne zrozumienie kwestii komercyjnych i dobrze przećwiczone umiejętności zarządzania transakcjami umożliwiają nam ciągłe świadczenie najwyższej jakości usług prawnych w zakresie wszystkich transakcji na rynkach kapitałowych. Nasi polscy eksperci ściśle współpracują z prawnikami angielskimi i amerykańskimi, w tym ekspertami z zakresu prawa podatkowego i finansowego.


Clifford Chance to międzynarodowa kancelaria prawnicza z 35 biurami w największych centrach ekonomicznych i finansowych świata. W Polsce jesteśmy obecni od 1992 roku. Obecnie w naszym biurze warszawskim pracuje ponad 90 prawników zapewniając kompleksową pomoc prawną klientom polskim i zagranicznym. Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru dla wielu liderów polskiego rynku: spółek z kapitałem polskim i zagranicznym działających w wielu sektorach gospodarczych, instytucji finansowych oraz funduszy inwestycyjnych. Możemy poszczycić się również pracą dla instytucji rządowych i samorządowych w Polsce, spółek Skarbu Państwa oraz państwowych banków i funduszy majątkowych. Realizowane przez nas projekty przyczyniły się do zbudowania przez nas pozycji lidera polskiego rynku usług prawniczych. Chambers Europe 2016 uznaje naszą kancelarię za doradcę prawnego numer 1 w Polsce w ośmiu kategoriach (w tym w dziedzinie bankowości i finansów, dłużnych rynków kapitałowych, finansowania projektów i restrukturyzacji zadłużenia) – o trzech więcej niż kolejną kancelarię w rankingu. Grupa Dłużnych Rynków Kapitałowych, działająca w ramach Departamentu Bankowości i Finansów Clifford Chance w Warszawie w ciągu ostatnich lat była zaangażowana w wiele transakcji o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiego rynku papierów dłużnych, często o charakterze innowacyjnym i pionierskim (takich jak np. obligacje high-yield, obligacje detaliczne, czy obligacje przychodowe). Clifford Chance pozostaje nieprzerwanie doradcą czołowych polskich banków jako organizatorów i gwarantów programów emisji obligacji oraz emitentów – największych polskich grup kapitałowych.
Dłużne instrumenty finansowe w act BSWW­­­­ 

Zespół act BSWW zajmujący się prawem rynków kapitałowych oraz finansowań dłużnych, świadczy usługi doradcze w zakresie emisji obligacji wszelkiego rodzaju (w ramach ofert publicznych oraz prywatnych, publicznych, obejmujących również dopasowane indywidualnie produkty finansowania) i pożyczek długoterminowych. W ciągu ostatnich 6 lat nasz zespół przeprowadził ponad 300 emisji obligacji. 

Nasze szerokie doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje w szczególności współpracę z wyspecjalizowanymi funduszami, w tym private equity, inwestującymi w obligacje korporacyjne, w szczególności, w ramach dopasowanych indywidualnie projektów finansowania dłużnego. Tego typu projekty charakteryzują się skomplikowanymi konstrukcjami finansowania i zabezpieczeń, elastycznym podejściem do warunków finansowania i wymagającymi terminami. Zespól składający się z 15 wykwalifikowanych i zaangażowanych prawników, przy wsparciu innych członków zespołu Kancelarii, pozwala nam spełniać wymagania instytucji finansowych, jak również działać szybko i obsługiwać wiele projektów symultanicznie. 

Większość projektów kierowanych indywidualnie do danego adresata, w których się specjalizujemy, jest poprzedzanych procesami due diligence, obejmującymi w szczególności ogólne badania due diligence dotyczące spółki emitenta obligacji oraz nieruchomościowe due diligence. Dzięki komplementarności naszych działów prawnych, w szczególności dzięki zespołowi korporacyjnemu, handlowemu i nieruchomościowemu, możemy obsługiwać proces finansowania na każdym jego etapie, w wielu różnych branżach. 

Naszym kluczowym klientem w wyżej opisanym zakresie, jest spółka zarządzająca największym funduszem korporacyjnym w Polsce, inwestującym w następujących sektorach: nieruchomości, przemysł ciężki, produkcja przemysłowa, usługi finansowe (spółki skupujące należności MPL, spółki pożyczkowe). Doradzamy również przy finansowaniu spółek specjalizujących się w dziedzinach takich jak produkcja jachtów, prowadzenie placówek medycznych, wynajem rowerów, IT i rekreacja. 

Ponadto współpracujemy ściśle z domami maklerskimi i innymi instytucjami finansowymi udzielającymi finansowania dłużnego i oferującymi papiery dłużne na rynku.Kancelaria podatkowa Paczuski Taudul powstała w 2005 roku. Od lat jest jedną z największych, niezależnych kancelarii podatkowych w Polsce. Osobista odpowiedzialność partnerów Paczuski Taudul wymaga nieustannej pracy nad reputacją oraz marką kancelarii, na którą składa się nie tylko zaufanie i satysfakcja klientów, ale przede wszystkim codzienna, skuteczna praca naszych pracowników.

Siedziba kancelarii zlokalizowana jest w Warszawie. Ponadto, 1 czerwca 2015 r., otworzyliśmy w Katowicach pozawarszawskie biuro. To pierwszy krok ku stworzeniu sieci biur w całej Polsce. Nasz zespół liczy ponad 50 specjalistów, którzy pracują pod bezpośrednim nadzorem partnerów. Świadczymy usługi klientom ze wszystkich sektorów gospodarki, oferując im kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie wszystkich branż i specjalizacji.

Sieć powiązań i relacji biznesowych z zagranicznymi kancelariami podatkowymi pozwala nam świadczyć usługi doradcze zarówno dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i przedsiębiorców zagranicznych planujących inwestycje w Polsce.

Dom Maklerski Navigator to zespół specjalistów rynku kapitałowego. Skupiamy się na pozyskiwaniu kapitału dla średnich i dużych firm oraz kompleksowej obsłudze emisji.

Pozyskujemy kapitał poprzez emisje akcji i obligacji na rynku prywatnym i publicznym (GPW, NewConnect, Catalyst) - tylko w ostatnich 5 latach zrealizowaliśmy ponad 70 ofert akcji i obligacji. Obsługujemy posttransakcyjnie przeprowadzane przez nas jak i zewnętrzne emisje w zakresie: ewidencji/depozytów akcji, agenta i sponsora emisji, agenta kalkulacyjnego i dokumentacyjnego oraz pośrednictwa w obrocie na rynku pozagiełdowym.

 

Bierzemy aktywny udział w procesach legislacyjnych dotyczących rynku kapitałowego, np. zgłaszając uwagi do ostatnich 2 kluczowych projektów dla rynku, tj. uchwalonej Ustawie o wzmocnieniu nadzoru, wprowadzającej obowiązkową dematerializację obligacji i certyfikatów oraz w w projekcie zmieniającym Ustawę o ofercie publicznej.

 

Należymy do Grupy Navigator Capital, która świadczy kompleksowe usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa biznesowego wspierając średnie i duże firmy w budowaniu ich wartości na rynku polskim i zagranicznym. Poza usługami maklerskimi realizowanymi przez Dom Maklerski Navigator, spółki z Grupy Navigator Capital realizują transakcje sprzedaży i przejęć przedsiębiorstw, doradzają w zakresie corporate finance oraz świadczą usługi business consultingu, skoncentrowane na formułowaniu i wdrażaniu strategii oraz optymalizacji procesów operacyjnych.

Dentons jest największą globalną firmą prawniczą oferującą usługi ponad 10.000 prawników w 177 biurach w 79 krajach. Warszawskie biuro Dentons to największa firma prawnicza w Polsce, obecna na rynku od ponad 25 lat. Oferujemy dostęp do ponad 200 prawników, doradców podatkowych i konsultantów, którzy doradzają podmiotom ze wszystkich kluczowych sektorów gospodarki w każdym aspekcie prawa oraz przy każdym przedsięwzięciu. Łączymy międzynarodowe standardy obsługi ze znajomością lokalnych przepisów i otoczenia biznesowego. Nasz Zespół Rynków Kapitałowych jest jednym z wiodących na polskim rynku. Od wielu lat jesteśmy wyróżniani na czołowych pozycjach w takich międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych, jak Chambers Europe, The Legal 500 EMEA oraz IFLR1000. Oferujemy pełny zakres doradztwa prawnego w zakresie transakcji i wszelkich aspektów dotyczących rynków kapitałowych i emisji instrumentów finansowych, w tym w odniesieniu do obligacji, akcji, derywatów oraz kwestii regulacyjnych. Doradzamy lokalnym i międzynarodowym emitentom i inwestorom, a także bankom inwestycyjnym i innym instytucjom finansowym. Oferujemy także unikalne na rynku doświadczenie w kwestiach dotyczących stosowania wskaźników referencyjnych WIBID/WIBOR w umowach i instrumentach finansowych, w tym między innymi w zakresie mitygacji ryzyka związanego ze stosowaniem tych wskaźników oraz przygotowania planów ciągłości stosowania wskaźników referencyjnych wymaganych dla podmiotów nadzorowanych przez Rozporządzenie w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.